Lenka Bukačová

Bio


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu

MgA., Fotografie a intermediální tvorba (2013 - 2015)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Mgr., Výtvarná kultura (2005 – 2011)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta Základy humanitní vzdělnosti - estetika (2007 – 2010)

Účast na výstavách

  • Narušený vzorec, Hradec Králové 2015
  • Prague photo festival 2014, Praha
  • Viditelné spektrum, Ústí nad Labem 2014
  • Prague photo festival 2013, Praha
  • Prostor paměti, Bratislava 2013
  • Sním až vím, Karlovy Vary 2013
  • Nic čeho se dotknout, Hradec Králové 2013

V současnosti spolupracuji s agenturou
Akumulátor - digital agency s.r.o.
a Univerzitou J. E. Purkyně.


FETA

Nominace pro rok 2015.
(Vyhlášení proběhne 13. 12. 2015)