Bio

Fakulta umění a designu
MgA., Fotografie a intermediální tvorbaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
Mgr., Výtvarná kulturaUniverzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem
Merit Award 2015

Účast na výstavách

Narušený vzorec – Hradec Králové
Prague photo festival 2014 – Praha
Viditelné spektrum – Ústí nad Labem
Prague photo festival 2013 – Praha
Prostor paměti – Bratislava
Sním až vím – Karlovy Vary
Nic čeho se dotknout – Hradec Králové